Tips & Råd

Vår målsättning är alltid att din trycksak ska motsvara det du har tänkt dig och att den uppfyller dina kvalitetskrav. Om du tillverkar tryckfilerna själv är det några saker som du måste tänka på för att vi ska kunna uppfylla dina kvalitetskrav.

Här nedan listar vi upp grundförutsättningarna för tryckfärdigt materialBe gärna om hjälp av oss om du har frågor kring detta. Vår professionella och serviceinriktade personal hjälper gärna till. Ta kontakt med vår repropersonal eller din kontaktperson på Waasa Graphics ifall det uppstår frågor kring layout- och ombrytningsarbetet till tryckfärdigt material.

Vi erbjuder också layout- och ombrytningstjänster. Kom in och diskutera eller begär offert!

Sidstorlek och bleed

 • Sidstorleken i dokumentet skall i ombrytningsskede vara den samma som önskat renskuret, slutligt format för trycksaken.

 • PDF-filen ska innehålla 3 mm skärmån över det renskurna formatet (bleed).

 • Gör alltid PDF-filen sidvis, inte som uppslag. Inkludera skärmärken på varje sida i PDF-filen.

 • Lämna bort alla ev. tomma sidor från PDF-filen.

Färginställningar

 • Alla färger ska vara processfärger (CMYK).

 • 100 % svart trycks alltid sist som overprint och CMYK-vit öppnas automatiskt i reproprocessen (white knockout) oberoende av inställningar i dokumentet. Så här går processen alltid till om ej annat har separat överenskommits per arbete.  

 • Kontrollera overprint-inställningarnas funktionalitet i PDF-filen i Adobe Acrobat med Overprint Preview -funktionen och genom att välja Simulate Overprinting.

 • Tilläggsfärger, till exempel guld, måste alltid ursparas ur CMYK-färgerna.

 • Ifall du har frågor angående färginställningar var vänlig och kontakta vår reproavdelning.

Bilder

 • Spara bilder endast i CMYK-format, inte RGB-format. Text- och illustrationsfärger skall alltid sparas som CMYK-färger.

 • Min. bildresolution för bilder i både digi- och offset-tryck är 300 dpi.

Färgsepareringsprofiler

Välj färgsepareringsprofil utgående från papperstyp enligt följande: 

 • Bestrukna papper CoatedFOGRA39

 • Obestrukna papper Euroscale uncoated V2
   

* OBS! Inkluder inte färgprofilen i PDF-filen!*

Var vänlig och meddela din kontaktperson på Waasa Graphics eller vår reproavdelning om du ämnar skicka in material med RGB-bilder/-färger. Meddela också om både bilder och andra färger i materialet är i RGB-format. Waasa Graphics gör alltid färgsepareringen i CMYK-format oberoende om materialet är i RGB-format. 

Vänligen meddela oss ifall du önskar att vi ska göra färsepareringen manuellt från RGB till CMYK åt dig, och samtidigt utföra själva bildbehandlingen åt dig. Manuell färgseparering och bildbehandling faktureras separat.

Svanenmärket-tryckoriginal

Att lägga till Svanenmärket i en trycksak förutsätter att trycksaken uppfyller Svanenmärkets kriterier. Kontrollera alltid med din kontaktperson om trycksaken uppfyller Svanenmärkets kriterier.

Alla Svnanemärkta tryckerier har ett eget Svanenmärke (licensnummer, se exempel nedan). Waasa Graphics Svanenmärket-original får du antingen av din kontaktperson eller av vår reproavdelning.

Business ID

FI08915854

Vasaratie 3  B

FI-65350 VAASA

© 2020 | WAASA GRAPHICS OY