Waasa Graphics

Vår story

Färg i vardagen och utöver det

Waasa Graphics är känt inom den grafiska branschen både i Finland och i de övriga nordiska länderna för snabb, vänlig och professionell kundservice. Vårt team är redo att betjäna våra kunder gällande så gott som alla trycksaker och upplagor. Vi utför samtliga projekt enligt kundens krav på yrkesskicklighet och erfarenhet. Nöjda kunder är vår prioritet nr 1 och därmed står vi alltid för det vi trycker och vi bär fullt ansvar för vårt arbete från första stund.

Waasa Graphics Oy är ett familjeföretag. Företaget grundades år 1992. Nivån på kunnandet i företaget grundar sig på över 50 års erfarenhet inom den grafiska branschen. Under de senaste åren har företagets grundare, Bjarne Stenström, aktivt fört över både sitt branschkunnande, som baserar sig på över 50 års erfarenhet, och ledningsansvaret till familjens yngre generation.

Vårt familjeföretags styrka i kundbetjäning baserar sig på vårt arbete att bygga upp långsiktiga kundförhållanden. Vi betjänar våra kunder fullständigt trespråkigt, på svenska, finska och engelska.

Vår verksamhet baserar sig på en hållbar utveckling. Vi har alltid investerat i branschens nyaste tryck- och efterbehandlingsmaskiner för att i första hand på bästa sätt kunna svara på våra kunders efterfrågan på trycksaker av toppklass och för att uppfylla Svanenmärkets strikta kriterier. Svanenmärket berättar åt våra kunder – utöver en hållbar utveckling i vår tryckprocess – att vi rår om allas vår gemensamma miljö, våra samarbetspartners och våra leverantörer. Ytterligare utöver detta, som vi anser vara det viktigaste av allt, så rår vi om vår personal.

Vi arbetar systematiskt utan att det minsta tumma på det som vi fått mycket positiv respons på, vår flexibilitet.

Kontakta oss så berättar vi mera om vår personals exeptionella kunnande och om hur vi kan hjälpa dig med just din trycksak. Välkommen!