Post- och utdelningsadresser

Exempel på hur adressregister ska skickas till oss

Det viktigaste är att uppgifterna är vertikalt enhetliga, t.ex. ”Namn”, ”Adress”, ”Postnummer” och andra uppgifter utan att uppgifterna hoppar från en kolumn till den andra.

Rätt

Postadresser för post som ska skickas utomland ska företrädesvis ingå som en egen fil eller som en separat flik (Excel).

Ifall de ingår i samma fil eller flik måste de vara tydligt urskiljbara från inhemska adresser:

Rätt

Fel

Fel

Prefixer (nollor som första siffror) som saknas i postnumror är inget problem, vi kan lägga till dem. Så långt det är möjligt ber vi dig undvika att använda ”- och ’- tecken i filen. Du kan skicka in adressregistret i både Excel- och textformat (.txt) – inte som Word-fil (.docx).

Inkludera endast de uppgifter i filen som du vill att ska skrivas ut på trycksaken, inte till exempel telefonnumror eller e-postadresser, ifall du inte vill att också dessa ska skrivas ut på trycksaken.