Materialinstruktioner

Vår målsättning är alltid att din trycksak ska motsvara det du har tänkt dig och att den uppfyller dina kvalitetskrav. Då du exporterar din layout- och ombrytningsfil till tryckfärdiga PDF-filer finns det flera viktiga faktorer som måste observeras för att slutresultatet ska bli bra.

Här nedan finner du en lista på grundförutsättningarna för tryckfärdiga PDF-filer. Be oss gärna om hjälp om du är osäker och har frågor kring detta. Ta kontakt med vår repropersonal eller din kontaktperson vid Waasa Graphics ifall det uppstår frågor i layout- och ombrytningsskedet eller vid exportering till tryckfärdiga PDF-filer. Vår professionella och serviceinriktiade personal hjälper gärna till.

Vi erbjuder också layout- och ombrytningstjänster. Kontakta oss och be om offert!

Instruktioner

Sidstorlek och bleed

 • Sidstorleken i dokumentet skall redam i ombrytningsskede vara den samma som trycksakens renskurna storlek.
 • PDF-filen ska innehålla 3 mm skärmån över det renskurna formatet (bleed).
 • Spara alltid PDF-filen sidvis, inte som uppslag. Inkludera skärmärken på varje sida i PDF-filen.
 • Lämna bort alla eventuella tomma sidor från PDF-filen.

Färginställningar

 • Alla färger ska vara processfärger (CMYK).
 • 100 % svart trycks alltid sist som overprint och CMYK-vit öppnas automatiskt i reproprocessen (white knockout) oberoende av inställningar i dokumentet. Så här går processen alltid till om ej annat har separat överenskommits per arbete.
 • Kontrollera overprint-inställningarnas funktionalitet i PDF-filen i Adobe Acrobat med Overprint Preview -funktionen och genom att välja Simulate Overprinting.
 • Tilläggsfärger, till exempel guld, måste alltid ursparas ur CMYK-färgerna.
 • Ifall du har frågor angående färginställningar var vänlig och kontakta vår prepress-avdelning.

Bilder

 • Spara bilder endast i CMYK-format, inte RGB-format. Text- och illustrationsfärger skall alltid sparas som CMYK-färger.
 • Min. bildresolution för bilder i både digi- och offset-tryck är 300 dpi.

Färgsepareringsprofiler

Välj färgsepareringsprofil utgående från papperstyp enligt följande:

 • Bestrukna papper Coated FOGRA39 Coated FOGRA51
 • Obestrukna papper Uncoated FOGRA29 eller Uncoated FOGRA 52

* Obs! Inkludera inte färgprofilen i PDF-filen! *

Var vänlig och meddela din kontaktperson på Waasa Graphics eller vår reproavdelning om du ämnar skicka in material med RGB-bilder/-färger. Meddela också om både bilder och andra färger i materialet är i RGB-format. Waasa Graphics gör alltid färgsepareringen i CMYK-format oberoende om materialet är i RGB-format. 

Vänligen meddela oss ifall du önskar att vi ska göra färsepareringen manuellt från RGB till CMYK åt dig, och samtidigt utföra själva bildbehandlingen åt dig. Manuell färgseparering och bildbehandling faktureras separat.

PDF-filer

* Då du sparar tryckfärdiga PDF-filer från färgseparerade ombrytningsfiler (i CMYK-format) ska du stänga av färghanteringen i layout-programmet. 

Om du jobbar i RGB-färgmiljö då du skapar en tryckfärdig PDF är det möjligt att förvandla RGB-ombrytningsfilen till CMYK-format i Adobe Acrobat. Använd då källprofilen för RGB-bilderna och lämplig profil för respektive papperstyp (se Färgsepareringsprofiler här ovan).

Du kan också lämna PDF-filen vara i RGB-format. Detta rekommenderar vi dock inte. RGB-bilderna måste i så fall förvandlas till AdobeRGB-typ innan filen skickas. Vårt system förvandlar filen per automatik till CMYK-format.

Ifall du har frågor kring färghanteringen hjälper vår reproavdelning dig gärna. Vänligen kontakta vår repro antingen per e-post till repro@waasagraphics.fi eller genom att ringa +358 20 7310 424.

Svanenmärket-tryckoriginal

Att lägga till Svanenmärket i en trycksak förutsätter att trycksaken uppfyller Svanenmärkets kriterier. Kontrollera alltid med din kontaktperson om trycksaken uppfyller Svanenmärkets kriterier.

Alla Svnanemärkta tryckerier har ett eget Svanenmärke (licensnummer, se exempel nedan). Waasa Graphics Svanenmärket-original får du antingen av din kontaktperson eller av vår reproavdelning.