Ett miljövänligt tryckeri / Waasa Graphics är ett Svanenmärkt tryckeri
Vi skapar jobbtillfällen i Finland / För lokal produktion
1/4

Waasa Graphics. Ditt professio­nella och service­inriktade tryckeri.

Waasa Graphics är ett modernt tryckeri, specialiserat på trycksaker av hög kvalitet. Vi har skapat ett gott rykte om oss tack vare vår personliga kundservice. Som ett bevis på vårt målmedvetna arbete för hållbar utveckling och miljövänlig produktion har Waasa Graphics erhållit Svanenmärket (licensnr 4041 0822).

Visitkort

Gör dig känd med ett snyggt visitkort. Med ett visitkort av hög kvalitet ger du ett första intryck värt att komma ihåg.

Läs mer

Broschyrer

En broschyr är ditt företags visitkort och det som skapar och upprätthåller ditt företags brand. Ditt företag behöver en broschyr för att tydligt förmedla till företagets kunder, vilka produkter och tjänster ditt företag erbjuder.

Läs mer

Tidningar

Studier har visat att affärs- och företagstidningar, kund- och personaltidningar samt produkttidningar är avsevärt läsarvänligare än deras digitala motsvarigheter.

Läs mer

Från idé till design

Vi designar ditt företags logo, visuella identitet och lämpliga trycksaker och vi  hjälper dig att välja de smartaste sätten att föreverkliga dina trycksaker. Vi hjälper dig också att välja det bästa pappret eller annat material som din trycksak ska tryckas på.

Läs mer

Riktade kampanjer, inbjudningar och direktreklam

Då du vill vara säker att mottagaren observerar ditt meddelande och reagerar på din ibjudan. Gör det med en trycksak och kvalitativt - med vår hjälp.

Läs mer

Miljön är en hjärtefråga för oss

Miljövänliga tryckeritjänster från Waasa Graphics. Vår maskinpark och våra leverantörer av råvaror såsom papper och tryckfärger uppfyller strikta miljökrav.

Läs mer