Waasa Graphics är ett modernt kommersiellt tryckeri, specialserat på högklassiga trycksaker och, givetvis, på kundservice. Tryckeriet har erhållit Nordens gemensamma miljömärke Svanenmärket (nr 4041 0822) för tryckeriets hållbara utveckling och miljövänliga produktion.

Waasa Graphics

 

- ditt professionella och serviceinriktade tryckeri

Bekanta dig med oss

Vår story

Waasa Graphics är  känt både i Finland och i de övriga nordiska länderna för dess snabba, vänliga och professionella tryckeritjänster. Vårt team är redo att betjäna våra kunder gällande så gott som alla trycksaker och upplagor. Vi utför samtliga projekt enligt kundens krav på yrkesskicklighet och erfarenhet. Nöjda kunder är vår prioritet #1 och därmed står vi alltid för det vi trycker och vi bär fullt ansvar för vårt arbete från första stund.

Waasa Graphics Oy är ett familjeföretag. Företaget grundades år 1992. Nivån på kunnandet i företaget grundar sig på över 50 års erfarenhet inom den grafiska branschen. Under de senaste åren har företagets grundare, Bjarne Stenström, aktivt fört över både sitt branschkunnande, som baserar sig på över 50 års erfarenhet, och ledningsansvar till familjens yngre generation.

Vårt familjeföretags styrka i kundbetjäning baserar sig på långsiktigt arbete för att bygga upp långsiktiga kundförhållanden. Vi betjänar våra kunder fullständigt trespråkigt på svenska, finska och engelska.

Vår verksamhet baserar sig på en hållbar utveckling. Vi har alltid investerat i branschens nyaste tryck- och efterbehandlingsmaskiner för att i första hand på bästa sätt kunna svara på våra kunders efterfrågan på trycksaker av toppklass och för att uppfylla Svanenmärkets strikta kriterier.  Svanenmärket signalerar åt våra kunder utöver en hållbar utveckling i vår tryckprocess om att vi rår om vår miljö, våra samarbetspartners och leverantörer. Ytterligare utöver detta, som vi anser vara det viktigaste av allt, så rår vi om vår personal.

Vi arbetar systematiskt utan att det minsta tumma på det som vi fått mycket positiv respons på, vår flexibilitet.

Kontakta oss så berättar vi mera om vår personals exeptionella kunnande och om hur vi kan hjälpa dig med just din trycksak. Välkommen!

Waasa Graphics betjänar sina kunder

Digi- och Low Energy UV offset- tryck

Layout- och

ombrytning

Postning och

lagerhållning

Vi vill förverkliga din idé. Kontakta oss!

Med formuläret nedan är du välkommen att kontakta oss vilket ditt ärende än må vara gällande trycksaker eller servicen kring dem. Din feedback är också ovärderligt viktigt för oss för att vi skall kunna fortsätta arbetet med att utveckla våra processer och vår verksamhet. Fyll i formuläret nedan och ge feedback genom att berätta om dina upplevelser som kund hos oss.

Begär offert här (tillsvidare är sidan finskspråkig).

Du är också välkommen att besöka ossa. Meddela gärna på förhand om ditt besök så reserverar vi tid åt dig för ditt besök hos oss. Vi visar gärna dig runt och berättar om vår verksamhet och vårt utbud av trycksaker. Eller så stiger du helt enkelt in och så tar vi det därifrån. Välkommen!

Hantering av person- och företagsuppgifter
Då du skickar meddelande till oss via formuläret ovan, eller kontaktar oss via vilket annat formulär som helst på våra hemsidor, uppges namn, företag, e-postadress och telefonnummer. Vi inför inte dessa person- och/eller företagsuppgifter i vårt kundregister eller något annat register. Inga person- och/eller företagsuppgifter överlåts heller till tredje part.


Ifall ni har frågor angående vår hantering av person- och företagsuppgifter, vänligen kontakta vår VD Magnus Stenström på telefonnummer +358 (0)40 770 0160 eller via e-post till info@waasagraphics.fi.

Business ID

FI08915854

Vasaratie 3  B

FI-65350 VAASA

© 2020 | WAASA GRAPHICS OY