Svanenmärket

Waasa Graphics är ett Svanenmärkt tryckeri

Waasa Graphics Oy har beviljats Nordens Miljömärke dvs användarrättigheten till Svanenmärket. Det är ett bevis på vårt företags långsiktiga och målmedvetna arbete att minska på miljöbelastningen inom den grafiska industrin.


Vi känner vårt ansvar och vi vill dra vårt strå till stacken genom att utgå ifrån ekologiskt hållbara lösningar samt genom att välja likasinnade samarbetspartners som förbinder sig till ekologiskt hållbara värderingar. Ett bärande tema för vårt miljöansvar har under många år varit att minimera användandet av råmaterial, i första hand papper och energi. Tillsammans med våra kunder och underleverantörer strävar vi ständigt till energibesparingar samt till att minimera utsläpp och avfall i och med tryckprocessen – för ett så litet ekologiskt fotspår som möjligt.


Svanenmärket bevisar att vårt tryckeri agerar ansvarsfullt med tanke på miljön. Huvudsyftet med användningen av Svanenmärket är att minsta på trycksakens miljöbelastningar under produktens livslängd. För att erhålla Svanenmärket måste tryckeriet uppfylla strikta kriterier för bland annat papper, kemikalier, utsläpp och avfall samt energianvändning. För att beakta och ständigt förbättra miljöaspekterna måste tryckeriet utvöver dessa ovan nämnda kriterier följa en rättfram och fungerande arbetsprocess.

Vi använder endast kända och testade råvarumärken. I och med att tryckteknologin ständigt utvecklas och våra investeringar i en ny maskinpark har vi kunnat ersätta kemikalier som är skadliga för miljön med sådana kemikalier som har en mindre miljöbelastning. Vi trycker endast på miljöcertifierat papper och kartong, tryckfärgerna och kemikalierna är Svanenmärket-godkända och trycksakerna packas alltid i förpackningar som är godkända av miljövårdsmyndigheterna.

Våra investeringar i den nyaste produktionstekniken har vidare förbättrat vår tryckkvalitet och samtidigt förminskat energianvändningen. I och med en prydlig och trivsam arbetsmiljö strävar vi också till att uppnå energibesparingar i vår egen arbetsmiljö. Därtill uppmuntrar vi och utvecklar vår personals kunnande och kännedom om ärenden som berör miljöeffekterna av vårt arbete och personalens trivsel i arbetet.

Läs mera om Svanenmärket.

Business ID

FI08915854

Vasaratie 3  B

FI-65350 VAASA

© 2020 | WAASA GRAPHICS OY